Hent Sverige AB och Hent AS

Hent Sverige AB och Hent AS

Beställare: HENT AS

Kv: Danderyd Sjukhus Ny Akutvårdsbyggnad.

Utförande entreprenad: Tillfälliga, provisoriska arbeten och service jobb.


Beställare: HENT SVERIGE AB.

Kv: Uppsala Stads Buss Depå

Utförande entreprenad: Hjälparbeten, service jobb, grovarbete och snickeri.


Beställare: HENT SVERIGE AB

Kv: Tomteboda Bussdepå E1

Utförande entreprenad: Hjälparbeten och servicejobb.

 

Beställare: HENT SVERIGE AB.

Kv: Ersta Nya Sjukhus-ENS.

Utförande entreprenad: Servicejobb, grovarbete och snickeri